overzichtstentoonstelling

Overzichtstentoonstelling in Den Haag van 3 juli-1 oktober 2021
Hier is in een selectie te zien van 2-en 3 dimensionaal werk over een periode van 20 jaar. De nadruk ligt hierbij op werk van de laatste twee jaar, waarin kalligrafie, kalligrafische technieken op hout, druktechnieken en papierscheppen een plaats krijgen.